Open Data Institute

Open Data Institute er et uavhengig nonprofit foretak som kobler, utstyrer og inspirerer folk rundt om i verden til å innovere med data. Grunnlagt i 2012 i Storbritannia.

http://theodi.org

Inntektsmodell: Stipendier og offentlig finansiering, betaling for tilpassede tjenester, donasjoner

Intervjudato: 11. november 2015

Intervjuet: Jeni Tennison, teknisk direktør

Profilen skrevet av Paul Stacey

Det London-baserte Open Data Institute (ODI) ble etablert av Sir Tim Berners-Lee og Sir Nigel Shadbolt i 2012, og tilbyr datatrening, arrangementer, konsulenttjenester og forskning. For ODI er Creative Commons-lisenser sentrale både når de lager sin egen forretningsmodell og de kundene deres lager. CC BY (Attribution), CC BY-SA (Attribution-ShareAlike), og CC0 (plassert i det offentlige rom), alle har en avgjørende rolle i ODIs oppgave å hjelpe folk rundt om i verden å innovere med data.

Data underbygger planlegging og beslutningsprosesser på alle samfunnsområder. Værdata hjelper bønder til å å vite når de skal plante sine avlinger, flytidsdata fra flyselskaper hjelper oss å planlegge vår reise, data om lokale boliger informerer om byplanleggingen. Når disse dataene ikke bare er nøyaktige og i rett tid, men er åpne og tilgjengelige, åpnes nye muligheter. Åpne data kan være en ressurs for bedrifter til å bygge nye produkter og tjenester. De kan hjelpe regjeringer til å måle fremgang, forbedre effektiviteten og målrette investeringer. Det kan hjelpe borgere til å forbedre sine liv ved å bedre forstå hva som skjer rundt dem.

Open Data Institute sin forretningsplan for 2012 – 2017 starter med å beskrive visjonen om å etablere seg som et verdensledende senter, og å forske og være nyskapende med mulighetene som åpner seg med den britiske regjeringens åpne datapolitikk. (Regjeringen var en pioner i åpen politikk og åpne-data-initiativer.) Den fortsetter med å si at ODI vil –

 • demonstrere den kommersielle verdien av åpne offentlige data, og hvordan åpen data-politikk berører dette;
 • utvikle eksempler på de økonomiske fordelene – og forretningsmodeller for åpne data;
 • hjelpe britiske bedrifter å bruke åpne data; og
 • vise hvordan åpne data kan forbedre offentlige tjenester.[131]

ODI er veldig klar på hvordan de ønsker å lage åpne forretningsmodeller, og definere hva dette betyr. Jeni Tennison, ODIs tekniske direktør, sier det slik: «Det er et helt åpent økosystem — fri programvare, åpen regjering, åpen tilgang til forskning — og et helt økosystem av data. ODIs arbeid dekker begge, med vekten på der de overlapper — med åpen data». ODIs særlige fokus er å vise åpne datas potensiale til å gi inntekter.

Som et uavhengig ikkekommersielt foretak sikret ODI seg 10 millioner britiske pund over fem år fra den britiske regjeringen via Innovate UK, et byrå som fremmer innovasjon innen vitenskap og teknologi. Med denne finansiering må ODI sikre seg tilsvarende midler fra andre kilder, der noen ble oppnådd ved en investering fra Omidyar Network på 4,75 millioner dollar.

Jeni startet som utvikler og teknisk arkitekt for data.gov.uk, den britiske regjeringens banebrytende åpne-data-initiativ. Hun hjalp til med å gjøre datasett fra regjeringens avdelinger tilgjengelige som åpne data. Hun begynte i ODI i 2012 i oppstartfasen, som en av seks personer. Nå er det rundt seksti ansatte.

ODI bestreber seg på at halvdelen av det årlige budsjett skal komme fra UKs regjering og donasjoner fra Omidyar, og den andre halvdelen fra prosjekt-basert forskning og kommersielle oppdrag. Etter Jenis syn, har denne balansen i inntektskilder gitt noe stabilitet, men den holder dem også motivert til å gå ut og generere tilsvarende inntekter som svar på behov i markedet.

På den kommersielle siden genererer ODI inntekter ved medlemskap, opplæring og rådgivning.

Du kan delta i ODI som personlig eller kommersielt medlem. Individuelle medlemskap er betal-hva-du-kan, med alternativer fra £ 1 til £ 100. Medlemmer mottar nyhetsbrev og relatert kommunikasjon, og rabatt på ODIs kurs og årssamling, og de kan vise et ODI-tilhengermerke på sin hjemmeside. Kommersielle medlemskap er delt inn i to klasser: Små og mellomstore bedrifter og ideelle organisasjoner som betaler £ 720 pr. år, og selskaper og offentlige organisasjoner som betaler £ 2200 året. Kommersielle medlemmer har større muligheter til å koble seg til og samarbeide, utnytte fordelene med åpne data, og åpne opp for nye forretningsmuligheter. (Alle medlemmer er listet på nettsiden deres.)[132]

ODI gir standardiserte opplæringskurs i åpne data der alle kan melde seg på. Den opprinnelige idéen var å tilby et intensivt og akademisk kurs i åpne data, men det ble raskt klart at det ikke var noe marked for det. I stedet tilbød de fem dagers lange opplæringskurs som var tilgjengelig for alle, og som senere er redusert til tre dager. Nå varer det mest populære kurset én dag. Kursavgiften, i tillegg til tiden det tar, kan være en barriere for deltakelse. Jeni sier: «De fleste av dem som har råd vet ikke at de trenger det. De fleste som vet at de trenger det, har ikke råd». Offentlige organisasjoner gir noen ganger rabattkuponger til sine ansatte, slik at de kan delta som en form for faglig utvikling.

ODI tilpasser opplæring for klienter også, som det er større etterspørsel etter. Tilpasset opplæring oppstår vanligvis gjennom et etablert forhold til en organisasjon. Treningsprogrammet er basert på en definisjon av åpen-datakunnskap som gjelder for organisasjonen, og ferdighetene som trengs av de øverste ledere, administrasjon og teknisk personale. Opplæringen har en tendens til å generere stor interesse og engasjement.

Opplæring om åpne data er også en del av ODIS årssamling, der foredrag og presentasjoner viser frem resultater fra ODI og medlemmer fra hele økosystemet. Billetter til arrangementet er offentlig tilgjengelig, og hundrevis av besøkende og organisasjoner er til stede og deltar. I 2014 var det fire tematiske spor (fagområder) og over 750 deltakere.

I tillegg til medlemskap og trening utfører ODI rådgiving og bistand med teknisk datastøtte, teknologiutvikling, endringsledelse, politikk og på andre områder. ODI har gitt råd til store kommersielle organisasjoner, små bedrifter og internasjonale myndigheter. I øyeblikket er fokus på regjeringen, men ODI arbeider med å skifte mer til kommersielle organisasjoner.

I kommersiell forstand syntes følgende verdistandpunkter å gi gjenklang:

 • Data-drevet innsikt. Bedrifter trenger data utenfra for å få mer innsikt. Bedrifter kan generere verdi, og mer effektivt følge sine egne mål når de også åpner opp sine egne data. Store data er et hett tema.
 • Åpen nyskapning. Mange store bedrifter er klar over at de ikke innoverer godt. En måte de kan skape noe nytt på er å åpne opp sine data. ODI oppmuntrer dem til å gjøre det, selv om det avdekker problemer og utfordringer. Nøkkelen er å invitere andre til å hjelpe, og samtidig opprettholde organisatorisk uavhengighet.
 • Samfunnsansvar. Mens dette klinger for bedrifter, advarer ODI mot å ha det som den eneste grunnen for å gjøre data åpne. Hvis en virksomhet bare tenker åpne som en måte å være gjennomsiktig og ansvarlig på, kan de gå glipp av effektivitet og muligheter.

I sine første år ønsket ODI å fokusere utelukkende på Storbritannia. Men i sitt første år ønsket store delegasjoner med besøkende myndigheter, fra over 50 land, å lære mer om den britiske regjeringens åpen-datapraksis, og hvordan ODI mente denne kunne omdannes til økonomiske verdier. De ble leid inn som en tjenesteleverandør for internasjonale organisasjoner, som førte til behovet om å sette opp internasjonale ODI-«avleggere».

Noder er linsensiering av ODI regionalt eller på bynivå. Arrangert av eksisterende (for-fortjeneste eller ideelle) organisasjoner, opererer de lokalt, men er en del av det globale nettverket. Hver ODI-node vedtar et charter, et sett med styrende prinsipper og regler som ODI driver. De utvikler og leverer opplæring, kobler mennesker og virksomheter gjennom medlemskap og arrangementer, og kommuniserer åpen-datahistorier fra sin del av verden. Det er tjuesju ulike noder i nitten land. ODI-noder betaler en liten avgift for å være en del av nettverket, og bruke varemerket.

ODI driver også programmer for å bistå gründerforetak i Storbritannia og Europa for å utvikle bærekraftig virksomhet rundt åpne data, der de tilbyr veiledning, gir råd,opplæring, og til og med skaffer kontorlokaler. [133]

En stor del av ODIs forretningsmodell dreier seg om å bygge fellesskap. Medlemskap, opplæring, konferanser, konsulenttjenester, noder og oppstartsprogrammer oppretter et stadig voksende nettverk av åpne-databrukere og -ledere. (Faktisk har ODI selv noe som kalles Open Data Leaders Network.) For ODI er fellesskapet nøkkelen til suksess. De vier mye tid og krefter til å bygge det ut, ikke bare på Internett, men gjennom det som skjer ansikt til ansikt.

ODI har laget et nettbasert verktøy som organisasjoner kan bruke til å vurdere de juridiske, praktiske, tekniske og sosiale aspektene av deres åpne data. Hvis det er av høy kvalitet, kan organisasjonen oppnå ODIs Open Data Certificate, et globalt anerkjent merke som signaliserer at deres åpne data er nyttige, pålitelige, tilgjengelige, synlige og støttet.[134]

Atskilt fra kommersielle aktiviteter, genererer ODI finansiering med forskningsmidler. Forskning omfatter å dokumentere virkningen av åpne data, å utvikle åpne-dataverktøy og standarder, og hvordan du skalerer opp utplasseringen av åpne data.

Creative Commons 4.0-lisenser dekker databaserettigheter, og ODI anbefaler CC BY, CC BY-SA, og CC0 for datautgivelser. ODI oppfordrer utgivere av data å bruke Creative Commons-lisenser i stedet for å lage nye egne «åpne lisenser».

For ODI er åpenhet kjernen i det de gjør. De legger i tillegg ut med fri programvarelisens, programkoden til ethvert program de skriver, og publikasjoner og rapporter gis ut med CC BY eller CC BY-SA-lisenser. ODIs oppgave er å koble sammen og utstyre folk verden over slik at de kan skape noe nytt med data. Å spre historier, forskning, veiledning og kode med åpne lisenser er avgjørende for å klare den oppgaven. Det viser også at det er fullt mulig å generere bærekraftige inntektsstrømmer som ikke er avhengig av restriktiv lisensiering av innhold, data eller kode. Folk betaler for å få opplæring av ODI-eksperter, ikke for innholdet av opplæringen; folk betaler for råd ODI gir dem, ikke for metodikken de bruker. Å produsere åpent innhold, data og kildekode hjelper til med å etablere troverdighet, og fører videre til de betalte tjenestene som tilbys. Ifølge Jeni er «den største lærdommen vi har fått, er at det er fullt ut mulig å være åpen, få kunder og tjene penger».

For å tjene som bevis for en vellykket åpen forretningsmodell og avkastning på investeringer, har ODI et offentlig skjermbilde med nøkkelindikatorer for leveranse. Her er noen beregninger fra 27. April 2016:

 • Totalsummen kontantinvesteringer åpnet opp som direkte investeringer i ODI, konkurransefinansiering, direkte kontrakter, partnerskap og inntekt som ODI-noder og ODI-oppstart har generert siden de ble med i ODI-programmet: £ 44,5 millioner (pund)
 • Antall aktive medlemmer og noder over hele verden: 1350
 • Totalt salg siden ODI startet: £ 7.44 millioner (pund)
 • Totalt antall unike personer nådd siden ODI startet, personlig og på nettet: 2,2 millioner
 • Totalt antall åpne datasertifikater opprettet: 151 000
 • Totalt antall personer trent av ODI og nodene siden ODI startet: 5 080

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *