Fri kultur

Fri kultur er en sosial bevegelse som fremmer menneskers frihet til å dele, gjenbruke, modifisere og distribuere sitt eget eller andres kreative verk. Fri Kultur regulerer deling gjennom lisenser som Creative Commons. Disse er i stor grad tuftet på de samme prinsippene som fri programvare men med noen andre elementer

Med sin filosofi rundt fri utveksling av ideer, er Fri kultur på mange måter inspirert av Fri programvare bevegelsen og filosofien til Richard Stallman og menneskene i Free Software Foundation.

En av de som var med å formet Fri kultur som begrep Lawrence Lessig, beskrev relasjonen til Stallman slik i boken «Fri kultur»:


«Inspirasjonen til tittelen og mye av argumentet i denne boken kommer fra arbeidet til Richard Stallman og Free Software Foundation. Faktisk, da jeg leste Stallmans egne tekster på nytt, spesielt essayene i Free Software, Free Society, innser jeg at alle de teoretiske innsiktene jeg utvikler her, er innsikter som Stallman beskrev for tiår siden. Man kan dermed godt argumentere for at dette verket «kun» er et avledet verk. Jeg godtar kritikken, hvis det faktisk er kritikk.»

Det er viktig å presisere at Fri kultur i stor grad er bygget på tanken om verdien av eierskap og at man som forfatter, musikker eller kunstner ikke på noen måte mister eierksap over sitt verk ved å bruke frie lisenser som Creative Commons.

I boken «Fri kultur» beskriver Lessig det slik:

Og som Stallman, tror jeg dette er verdier fra vår fortid som må forsvares i vår fremtid. En fri kultur har vært vår fortid, men vil bare være vår fremtid hvis vi endrer retningen vi følger akkurat nå. På samme måte som Stallmans argumenter for fri programvare, treffer argumenter for en fri kultur på forvirring som er vanskelig å unngå, og enda vanskeligere å forstå. En fri kultur er ikke en kultur uten eierskap.

Hele boken til Fri Kultur er oversatt til Norsk og kan lastes ned eller kjøpes i fysisk format her.