Fri programvare

Fri programvare er programvare der kildekoden er fritt tilgjengelig for alle. Man kan undersøke programvaren, bruke, endre og deretter dele den, helt fritt. Ved å gjøre kildekoden offentlig tilgjengelig gis andre mulighet til å bygge videre på og lære av den, noe som skaper bedre programvare og en global digital allmenning med samarbeid mellom mennesker rundt om i hele verden.

«Fri programvare» referer til brukernes frihet til å bruke, kopiere, distribuere, studere, forandre på og forbedre programvaren. Mer presist refererer det til fire typer frihet, for brukerne av programvaren:

  • Friheten til å kjøre programmet som du ønsker, uansett hensikt (frihet 0).
  • Friheten til å studere hvordan programmet virker, og tilpasse det til dine behov (frihet 1).
  • Friheten til å distribuere kopier slik du kan hjelpe din neste (frihet 2).
  • Friheten til å forbedre programmet, og gi det ut med dine forbedringer til offentlig eie, slik at hele samfunnet kan få utbytte (frihet 3).

Fri programvare handler om å skape delingskultur. Grunnlaget for denne delingskulturen ligger i noen viktige begreper, definisjoner og lisenser som er tuftet på en tydelig filosofi om deling, gjenbruk og samarbeid.

Global utbredelse

Fri programvare er i bruk over alt, du finner fri programvare i telefonen, bilen din, TV-en og kjøleskapet ditt. Fri programvare komponenter gjør det mulig for utviklere å bygge videre på arbeidet til andre utviklere for å levere bedre produkter raskere og til lavere pris. Linux, Apache webserver, Android, Firefox og WordPress er eksempler på fri programvare prosjekter du kanskje har hørt om.

Fri programvare representerer også en metode som er kraftig fordi den reduserer hindringene for samarbeid og deling, slik at folk kan spre og forbedre prosjekter raskt. Det gir også organsiasjoner og enkeltmennesker mer kontroll sammenlignet med lukket programvare. For eksempel har en virksomhet som bruker fri programvare muligheten til å ansette noen til å gjøre tilpassede forbedringer av programvaren, i stedet for å stole utelukkende på en beslutning fra en leverandør som tilbyr bruk av lukket programvare.

Fri programvare bygger på lang akademiske tradisjonen med åpenhet og deling. Etter hvert som teknologien har utviklet seg over de siste 30-40 årene, har det blitt enklere lettere å dele kildekoden, data, forskningsresultater, åpne læringsressurser og fritt kulturelt innhold. I takt med at flere har blitt brukere av internett, har den frie globale digital almenningen vokst. Internett er i seg selv tuftet i stor grad på fri programvare, og forholdet mellom det frie og åpne internett og fri programvare har vært svært viktig siden begynnelsen av 1990-tallet.

Copyright

Copyright sikrer rettighetene til en opphavsperson som har skapt for eksempel programvare, et bilde, film eller musikk. Man kan endre og distribuere et kreativt verk utelukkende med tillatelse fra opphavsretts innehaveren. Copyright eksisterer for å beskytte rettighetene til utvikleren, kunstnere og andre skapere, slik at de kan kontrollere hvordan deres arbeid brukes av andre. I de fleste land gjelder Copyright automatisk i det øyeblikket arbeidet blir skapt.

I Fri programvare bevegelsen er det mange som ønsker å dele og kunne samarbeide med andre. Ved å bruke en fri programvarelisens på kildekode du publiserer, gir du andre rettighet til å laste ned, studere, endre og dele din kode.

Det er ikke fri programvare uten den riktige lisensen

En ekte fri programvarelisens er en som tillater bred bruk, modifisering og deling av koden, uten begrensninger. Tvetydige eller vage lisenser som ikke eksplisitt gir disse rettighetene til gjenbruk er problematiske fordi de er åpne for tolkning. Hvis du ikke er helt sikker på at du kan overholde forpliktelsene til en programvarelisens, bør du sannsynligvis ikke bruke programvaren. Hvis det skulle oppstå en juridisk utfordring, ønsker du ikke å bekymre deg for resultatet.

De mest populære lisensene er MIT, GPL og Apache. Den beste måten å unngå å lure på om en bestemt lisens er trygg å bruke, er å velge en av disse generelt aksepterte lisenser. De har blitt vurdert og gjennomgått av juridiske eksperter og andre i fri programvare miljøet.