Ofte stilte spørsmål

Kan Fri programvare brukes til kommersielle formål?

Absolutt. All Open Source-programvare kan brukes til kommersielle formål; Open Source Definition garanterer dette. Du kan til og med selge fri programvare.

Vær imidlertid oppmerksom på at kommersiell ikke er den samme som proprietær eller lukket. Hvis du mottar programvare under en fri programvarelisens, kan du alltid bruke den programvaren til kommersielle formål, men det betyr ikke alltid at du kan legge ytterligere begrensninger på personer som mottar programvaren fra deg.

Spesielt krever fri programvare lisenser i kategorien «copyleft» at du distribuerer programvaren under den samme lisensen du mottok den under.

Kan jeg selge fri programvare selv om jeg ikke har skrevet koden?

Ja det kan du. Men avhengig av lisensen, kan du mest sannsynligvis ikke hindre andre i å selge den på samme måte som deg. Hvis du selger en tjeneste som er bygget på fri programvare som tillater proprietære derivater kan du selge «produktet» dele kildekoden knyttet til derivatet. For fri programvare under kategorien «copyleft» kan du ikke gjøre dette.

Er all fri programvare “gratis”?

En av fordelene med programvare delt under en fri lisens er at den i utgangspunktet ikke koster penger. “Gratis” er imidlertid mer et biprodukt av Fri programvare og dens totale verdi.

Fordi en fri programvare lisens krever at hvem som helst kan bruke, endre og dele koden for ethvert formål, har prosjekter selv en tendens til å være gratis. Hvis produkt som lages ut fra fri programvare koster penger å bruke, kan hvem som helst lovlig lage en kopi og bruke gratisversjonen i stedet.

Som et resultat er de fleste fri programvare prosjekter gratis, men «gratis» er ikke en del av fri programvare definisjonen. Det er mange måter å ta betalt for fri programvare indirekte gjennom dobbelt software as a service, lisensiering eller begrensede funksjoner, mens man fremdeles overholder den offisielle definisjonen av fri programvare.

Kan opphavsperson begrense hvordan folk bruker fri programvare?

Nei. Friheten til å bruke programmet til ethvert formål er en del av grunnlaget for lisenser som defineres som fri programvare. Open fri programvare lisenser skiller ikke på type gjenbruk eller formål med gjenbruken.

Kan jeg stoppe «onde krefter», eller mennesker jeg ikke mener skal ha mulighet fra å bruke programmet mitt?

Nei. fri programvare lisensene og definisjonene spesifiserer helt tydelig at man ikke kan diskriminere personer eller grupper. Å gi alle frihet betyr også å gi de med “onde hensikter” den samme friheten.

Hva er «åpen kildekode», og er det det samme som «fri programvare»?

«Fri programvare» og «åpen kildekode» er to begreper som betyr mer eller mindre det samme: programvare utgitt under lisenser som garanterer et sett med friheter. I Norge bruker vi begrepet Fri programvare. Dette dekker begge de engelske begrepene “Free software” og “Open source” og det norske begrepet «Åpen kildekode».

I 2007 ble det etablerte et Nasjonalt senter for fri programvare. I forbindelse med dette ble sentrale begreper diskutert inngående. Dette resulterte i en bred enighet om at man ikke bruker begrepet åpen kildekode, men konsekvent bruker begrepet Fri programvare.

Er kildekode jeg kan inspirere men ikke endre å regne som fri programvare?

Nei. Uttrykket «åpen» ble tidligere brukt av noen miljøer om kildekode for å antyde at kildekoden bare er inspiserbar, synlig eller tilgjengelig. Både definisjonen fra OSI og FSF er tydelig på at fri programvare ikke bare skal gi inspeksjons tilgang, men også formidle evigvarende rett til å endre eller lage egne versjonen av kildekoden og bruke den uten kostnader.

Finnes det noen definisjon på hva fri programvare er?

Den originale definisjonen ble utviklet av Free Software Foundation(FSF). De har laget er en kort, fire-punkts definisjon av programvare friheter. Det er den samme som blir brukt i vår introduksjon til Fri programvare. Open Source Initiative(OSI) bruker en lengre, ti-punkts definisjon. De to definisjonene fører til samme resultat i praksis, men bruker overfladisk forskjellige språk for å definere noen grunnleggende prinsipper.

Hva er «copyleft»? Er det det samme som «fri programvare»?

«Copyleft» refererer til en type lisenser som tillater derivater, men som samtidig krever at de bruker samme lisens som det originale verket. Hvis du for eksempel skriver litt programvare og gir den ut under GNU General Public License (en mye brukt copyleft-lisens), og deretter noen andre endrer programvaren og distribuerer sin modifiserte versjon, må den endrede versjonen også være lisensiert under GNU GPL – inkludert ny kode skrevet spesielt for å gå inn i den endrede versjonen. Både det originale og det nye verket er Fri programvare; copyleft-lisensen sikrer ganske enkelt at eiendom blir utvidet til alle derivater nedstrøms. Når en fri programvare lisens ikke er copyleft, betyr det at programvare utgitt under den lisensen kan brukes som en del av programmer distribuert under andre lisenser, inkludert proprietære eller lukkede lisenser. For eksempel er BSD-lisensen en fri programvare lisens som ikke er copyleft. Slike lisenser kalles vanligvis enten «ikke-copyleft» eller «permissive» fri programvare lisens.

Hva er en «permissive» fri programvarelisens?

En «permissive» lisens er ganske enkelt en fri programvarelisens som ikke er copyleft – en som garanterer frihetene til å bruke, endre og distribuere, men som tillater proprietære derivater. Se copyleft oppføringen for mer informasjon.

Kan jeg kalle programmvaren min «fri programvare» selv om jeg ikke bruker en godkjent lisens?

Ikke gjør det. Vi anbefaler å bruke en lisens som enten er godkjent av FSF eller OSI. Hvis du kaller det fri programvare uten å bruke en godkjent lisens, vil du forvirre folk, og skape usikkerhet knyttet til validiteten av den programvaren du ønsker å dele.

Hvilken Fri programvarelisens skal jeg velge å frigi programvaren min under?

Vi anbefaler at du velger en lisens som er godkjent enten av Free Software Foundation eller Open Source Initiative. De fleste velger en fra kategorien «populær», men du kan velge hvilken som helst listet lisens. Du finner listene her:

Hvis dette er første gang du velger en åpen kildekodelisens, anbefaler vi at du finner noen som har erfaring med åpen kildekodelisensiering og snakker med dem om prosjektet ditt – som vil hjelpe deg å velge den mest passende lisensen. Personen trenger ikke å være advokat; det kan være en utvikler som har erfaring med å slippe åpen kildekode.

Betyr Fri programvare at noen andre kan bruke mitt navn og logo?

Nei, i alle fall ikke mer enn de ellers kunne. Open Source handler om programvare og kildekode, ikke om identitet. Det vil si at det å la folk bruke koden din under en Open Source-lisens ikke er det samme som å la dem bruke varemerkene eller andre identifiserende attributter. Det er mange selskaper og andre organisasjoner som gir ut åpen kildekode mens de utøver tydelig kontroll over sine varemerker.

Hvordan kan jeg delta i utviklingen av et fri programvare prosjekt?

De fleste fri programvare prosjekter organsieres via nettbaserte diskusjonsfora: adresselister, wikier, chatterom, Githubsider etc. Vi oppfordrer deg til å finne et prosjekt du bryr deg om, se på nettstedet deres for å se hva slags diskusjonsforum de bruker, og bli med på de forumene. Det vanlige neste trinn er å starte med et bidrag som for eksempel fikse en feil i koden, eller oversette tekst dersom det er relevant. Fri programvare prosjekter har ofte bruk for andre ressurser en bare de som kan programmere.


Denne siden inkluderer oversatt og endret innhold fra: