Bok om digital delingskultur på norsk

Internett ble i sin tid utformet for å bringe mennesker sammen og gjøre kunnskap fritt tilgjengelig for alle. Den frie delen av internett har forandret verden for godt og forbedret livene til milliarder av mennesker. Weben ble opprinnelig laget for å være en digitale allmenning hvor alle kunne delta på like vilkår. I denne digitale allmenningen spiller Creative Commons en helt avgjørende rolle for å sikre at alt fra kunstnere, lærerer, elever, bedrifter og offentlige virksomheter kan dele sine verk på en trygg og god måte.

Hvis du ønsker å lære mer om digital delingskultur og Creative Commons er dette en bok som både vil inspirere og gi grunnleggende innsikt.

Forfatterne Paul Stacey og Sarah Hinchliff Pearson gir gjennom boken svært gode eksempler på hvordan skapere, organisasjoner og bedrifter tjener penger på det de gjør når de deler arbeidet sitt med Creative Commons-lisenser. Et annet veldig viktig budskap som går igjen som en rød tråd er at det for mange ikke først og fremst handler om å tjene penger. Noen ganger handler ganske enkelt om å løse et problem, andre ganger om å bidra i en kreativ prosess for å skape noe som andre kan ha glede av. Fellesnevneren er at det alltid handler om å være åpen og inkluderende – og det handler alltid om å dele.

Oversettelsen av denne boken er i seg selv et produkt av den samme drivkraften hos mennesker som ønsker å bidra til å spre budskapet om en global delingskultur til lesere i Norge.

Da Gunnar Wolf annonserte at han trengte hjelp med å oversette denne boken til spansk, meldte min gode venn Petter Reinholdtsen seg som koordinator. Prosjektet resulterte da også i denne oversettelsen til norsk som du nå er lansert i November 2020. Petter har over flere tiår vært en av de mest markante bidragsyterne i det norske fri programvare-miljøet og hadde allerede to bokutgivelser (Fri Kultur av Lawrence Lessig[1] og Håndbok for Debian-administratoren av Raphael Hertzog med flere[2]) på sin merittliste. Denne boken ville aldri sett dagens lys uten hans imponerende drivkraft og pågangsmot.

Petter har på ingen måte vært alene om dette prosjektet. Ole-Erik Yrvin, Ingrid Yrvin, Allan Nordhøy, Thomas Gramstad og Sylvia Johnsen har alle bidratt med utallige dugnadstimer. På vegne av Creative Commons Norge vil jeg takke hver enkelt bidragsyter. Dette prosjektet er et inspirerende eksempel på at delingskulturen også har godt fotfeste her i Norge.

Lenke til bokens nettside.