Bok om digital delingskultur på norsk

Internett ble i sin tid utformet for å bringe mennesker sammen og gjøre kunnskap fritt tilgjengelig for alle. Den frie delen av internett har forandret verden for godt og forbedret livene til milliarder av mennesker. Weben ble opprinnelig laget for å være en digitale allmenning hvor alle kunne delta på like vilkår. I denne digitale …

Bok om digital delingskultur på norsk Les mer »