Webseminar for toppledere i offentlig sektor

Digitalisering av tjenester er viktigere for utvikling av offentlig sektor en noen gang tidligere, ofte som et strategisk verktøy for å møte utfordringene om krav til stadig nye tjenester. Foredragsholderne i dette webseminaret snakker om hvordan nettopp digitalisering kan spille en sentral rolle i å møte disse utfordringene og bidra til utvikling av bedre tjenester til innbyggerne. Du kan se foredrag fra toppledere som har sentrale roller innenfor digitalisering av offentlig sektor.