Hvordan bidra til Fri programvare prosjekter?

Hvordan komme igang?

Å bidra til utvikling av fri programvare kan være en givende måte å bygge erfaring på og utvikle ferdigheter på nye områder. Du trenger ikke å kunne kode for å bidra til fri programvare prosjekter, selv om det selvsagt er nyttig å kunne kode.

Hvorfor bidrar folk til fri programvare?

Det er mange grunner til at folk bidrar og man kan bidra på mange foreskjellige måter. Hvis du er en ny som bidragsyter til et fri programvare prosjekt, kan prosessen virke litt komplisert. Hvordan finner man riktig prosjekt, og hvordan kommer man i kontakt med de riktig menneskene? Hva om du ikke kan kode, er det andre ting man kan bidra med?

Forbedre programvaren de bruker til daglige

Mange bidragsytere til fri programvare starter med å være brukere av programvare de bidrar til. Når man som bruker finner en feil i programvaren, er det mulig å se på kildekoden og bidra til forbedringer.

Utvikle egne ferdigheter og kompetanse

Enten det er koding, design av brukergrensesnitt, grafisk design, skriving eller organisering, hvis du er ute etter praksis, vil du kunne spille en rolle i et fri programvare-prosjekt.

Få relevant erfaring på CVen

Per definisjon er alt fri programvare arbeidet ditt offentlig, og det er derfor en fin måte å vise hva du kan og hva du har bidratt til.

Hvem kan bidra?

En vanlig misforståelse rundt fri programvare er at du må kunne kode for å bidra. Faktisk er det ofte de andre delene av et prosjekt som er mest forsømt eller oversett. Du vil kunne gjøre en enorm forskjell ved å bidra på andre områder.

Liker du å planlegge arrangementer?

Organiser workshops eller møter om prosjektet Du kan bidra til organiser prosjektets konferanse (hvis de har en)

Liker du å designe?

Da kan du bidra med re-design eller inspill til prosjektets brukervennlighet Gjør brukertesting av prosjektets produkter med relevante målgrupper Noen ganger er det så konkret som å bidra med design av nye t-skjorter eller en ny logo

Liker du å skrive?

Skriv og forbedre prosjektets dokumentasjon, eller bidra med eksempler som viser hvordan prosjektet brukes Start et nyhetsbrev for prosjektet Skriv tutorials for prosjektet Bidra til oversettelse av prosjektets dokumentasjon til nye språk

Liker du å kode?

Koding er selvsagt viktig i alle fri programvare prosjekter Første bidrag kan være at du finner en feil i koden, og bidrar til å forbedre den Det er selvsagt andre elementer rundt selve koden hvor man kan bidra, som for eksemmpel verktøy for testing og monitorering av driftsmiljø

Liker du å hjelpe andre med å kode?

Da kan du bidra til å gå gjennom koden fra andre som har bidratt Skriv utvikler-veiledninger for hvordan et prosjekt kan brukes og videreutvikles Tilbyr å veilede en annen bidragsyter

Hvordan er fri programvare prosjekter organisert?

Alle fri programvare prosjekter er forskjellige.

Bidrar du i årevis inn mot et fri programvare prosjekt betyr det at du har blitt kjent med det ene prosjektet. Ønsker du å bidra inn i et nytt prosjekt, vil du kanskje måtte lære helt nye termer og begreper. Organisering, normer og kommunikasjonsstil kan også være helt forskjellige.

Når det er sagt, følger mange open source-prosjekter en lignende organisasjonsstruktur. Å forstå de forskjellige rollene i et community og den generelle prosessen vil hjelpe deg med å bli raskt orientert mot ethvert nytt prosjekt.

Et typisk open source-prosjekt har følgende typer mennesker:

  • Forfatter: Personen / organisasjonene som opprettet prosjektet
  • Eier: Personen / personene som har administrativt eierskap over organisasjonen eller depotet (ikke alltid det samme som den opprinnelige forfatteren)
  • Vedlikeholdere: Bidragsytere som er ansvarlige for å drive visjonen og styre de organisatoriske aspektene av prosjektet (De kan også være forfattere eller eiere av prosjektet.)
  • Bidragsytere: Alle som har bidratt med noe tilbake til prosjektet
  • Samfunnsmedlemmer: Folk som bruker prosjektet. De kan være aktive i samtaler eller uttrykke sin mening om prosjektets retning

Større prosjekter kan også ha underkomiteer eller arbeidsgrupper med fokus på forskjellige oppgaver, for eksempel verktøy, triage, samfunnsmoderering og organisering av arrangementer. Se på et prosjektets nettside for en «team» -side, eller i depotet for styringsdokumentasjon, for å finne denne informasjonen.

Et prosjekt har også vangligvis standard dokumentasjon. Disse filene er vanligvis oppført på øverste nivå i et kode-repo:

  • LISENS: Per definisjon må hvert open source-prosjekt ha en open source-lisens. Hvis prosjektet ikke har lisens, er det ikke åpen kildekode.
  • README: README er bruksanvisningen som ønsker nye medlemmer av samfunnet velkommen til prosjektet. Det forklarer hvorfor prosjektet er nyttig og hvordan du kommer i gang.
  • «CONTRIBUTING»: Mens README hjelper folk å bruke prosjektet, bidrar «CONTRIBUTING» docs folk til å bidra til prosjektet. Den forklarer hvilke typer bidrag som er nødvendige og hvordan prosessen fungerer. Selv om ikke alle prosjekter har en «CONTRIBUTING» fil, signaliserer tilstedeværelsen at dette er et innbydende prosjekt å bidra til.
  • CODE_OF_CONDUCT: Kodeksen setter grunnleggende regler for deltakernes oppførsel assosiert og bidrar til å legge til rette for et vennlig og imøtekommende miljø. Selv om ikke alle prosjekter har en CODE_OF_CONDUCT-fil, signaliserer tilstedeværelsen at dette er et innbydende prosjekt å bidra til. Annen dokumentasjon: Det kan være tilleggsdokumentasjon, som veiledninger, gjennomganger eller styringspolitikk, spesielt på større prosjekter.