• October 17, 2014
  by christergundersen

  Denne introduksjonsfilmen gir en kort innføring i fri programvare og bruk i mot offentlig sektor. Målgruppen er ledere og “ikke-tekniske” ressurspersoner som ønsker å lære mer om fri programvare. Vi kommer til å ha fokus blant annet gjenbruk og deling i offentlig sektor, næringsutvikling basert på fri programvare, deling og gjenbruk av digitale læringsressurser.

 • October 16, 2014
  by christergundersen

  Maarifa Initiative har gjennomført pilotprosjekter i Uganda denne sommeren med støtte fra Nuug Foundation. Hovedmålet med prosjektet har vært å vurdere muligheten for å introdusere Scratch og programmering for barn og unge i Uganda. Målet med forprosjektet har også vært å teste ut arbeidsprosesser rundt oversettelser og nå allerede i piloten sørge for oversettelse av programmeringsspråket Scratch til Luganda som er det strøste språket […]

 • June 17, 2014
  by christergundersen

  “The digital devide” eller det digitale gapet definerer forskjellen mellom de som har tilgang til teknologi og internett, og de som ikke har det. Av verdens ca. 7 milliarder mennesker har nesten 70 prosent ingen tilgang til pc eller internett. Prosjekter som kan bidra til å lukke dette digitale gapet vil være med å skape grunnlag for deling av kunnskap, mer rettferdig fordeling og […]

 • April 25, 2014
  by christergundersen

  Vi er inne i en tid med en mangfoldig satsing på digitale kunnskapsressurser i norsk offentlig sektor. For å sikre god samordning, gjenbruk og deling av disse ressursene mener vi i Friprogsenteret at vi nå må starte arbeidet med å etablere et plattformuavhengig repository etter modell fra data.norge.no. Et repository er en katalog og lagringssted hvor man kan samarbeide om videreutviklingen av innholdet. Det […]

 • April 19, 2014
  by christergundersen

  5 gode grunner på 5 minutter from Friprogsenteret on Vimeo.

 • April 8, 2014
  by christergundersen

  Dagens nyhet om at Eu-domstolen stempler DLD som ugyldig er en gladnyhet for alle oss som er motstandere av direktivet. Dette handler jo om så mye mer en bare et EU-direktiv og for de som ikke er helt oppdatert på “the big bicture” knyttet til det åpne og frie internett så kan dette intervjuet med Torgeir Waterhouse være nyttig.  

 • April 8, 2014
  by christergundersen

  For de som ønsker å lære mer om fri programvare finnes det mange typer fritt tilgjengelige ressurser. Opensource.com  har nå laget en oversikt over noen av sine eBøker som omhandler alt fra jenter som driver med fri programvare til hvordan du kommer igang hvis du ønsker å prøve. Se oversikt her.

 • March 31, 2014
  by christergundersen

  Internett og fri programvare har på mange måter en felles historie, i denne informasjonsfilmen snakker blant andre Wikipediagrunnlegger Jimmi Wales, Chris DiBona fra Google, Håkon W. Lie, Bente Kalsnes og Torgeir Waterhouse om betydningen av det åpne og frie internett.

 • March 30, 2014
  by christergundersen

  I dette videointervjuet snakker Perl-guru Damian Conway om hvordan han mener fri programvare og åpen kildekode har forandret verden. Både i forhold til den betydning fri programvare har for hatt for utviklingen av internett, men også med tanke på deling av teknologi på andre områder.

 • March 28, 2014
  by christergundersen

  Friprogsenteret slipper de neste ukene 6 små korte nettbaserte forelesninger rundt temaet fri programvare rettet mot offentlig sektor. Målgruppen er ledere og “ikke-tekniske” ressurspersoner som ønsker å lære mer om fri programvare. Vi kommer til å ha fokus blant annet gjenbruk og deling i offentlig sektor, næringsutvikling basert på fri programvare, deling og gjenbruk av digitale læringsressurser. Den første forelesningen med en introduksjon til […]

NO MORE POSTS TO SHOW
GoOpen | Christer Gundersen skriver om tech og digitale læringsressurser
class="home blog samba_theme samba_responsive"