GoOpen TechLab

Lær mer om fri programvare(under utvikling)

Les mer

Delingskultur i offentlig sektor

Med 428 kommuner og flere hundre statlige etater vil gjenbruk og deling av teknologiske løsninger spille en avgjørende rolle i fremtidens utvikling av offentlige tjenester. (under utvikling)

Les mer

Teknologi og bistand

Gjennom prosjekter i Uganda det siste året har vi opparbeidet oss god kunnskap rundt bruk av teknologi digitale læringsressurser i bistandsprosjekter

Les mer

Gjenbruk, deling og samarbeid

Teknologi som verktøy og strategi for utvikling av offentlige tjenester

GoOpen TechLab

GoOpen TechLab ble opprettet i oktober 2014 for å videreføre ressurser og innhold etter nedleggelsen av Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare