Bruken av Fri programvare øker voldsomt globalt

Fri programvare øker globalt, kvalitet på kildekoden og ønsket om å unngå leverandørbindinger er svaret på hvorfor.