Tromsø-firma lager HTML5 komponenter for deling av læringsmateriale