10 fri programvaretips til kommuner

Her er tips til 10 fri programvare løsninger(inkludert FixMyStreet) som kommuner kan ta ibruk for å bedre innbyggerdialog og engasjemen.